@2015 by Magdalena Bukowska | Landscape Architect

  • Biały Instagram Ikona
  • Biały Facebook Ikona
Specjalistyczna inwentaryzacja zadrzewienia

Inwentaryzacja pokazująca zarówno zasięgi koron drzew, jak i poziomych systemów korzeniowych. Wykazano graniczną wartość zbliżenia do pni poszczególnych egzemplarzy, w celu lokalizacji zabudowy.